WAŻNE INFORMACJE

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/24

Klasy I i III- godzina 8:00- akademia inaugurująca rok szkolny  w sali gimnastycznej, po niej spotkanie z wychowawcami w salach

Klasy II i  IV - godzina 9:30 - akademia inaugurująca rok szkolny  w sali gimnastycznej, po niej spotkanie z wychowawcami w salach

Klasy V, VI, VII, VIII - godzina 11:00- akademia inaugurująca rok szkolny  w sali gimnastycznej, po niej spotkanie z wychowawcami w salach

 


 

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 3 - OFERTA NA ROK SZKOLNY 2022/2023


 

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA


w sprawie zaleceń postępowania dotyczących opieki nad uczniami z anafilaksją, astmą oskrzelową,
alergicznym nieżytem nosa, atopowym zapaleniem skóry i pokrzywką w szkole.

obwieszczenie


 

Rada Dzielnicy XIII Podgórze pragnie poinformować, iż w dniu 6 listopada 2022 r. (niedziela) o godzinie 15.00 na Placu Niepodległości w Podgórzu odbędzie się widowisko historyczne „Niepodległość zaczęła się w Podgórzu” upamiętniające 104. rocznicę wyzwolenia Krakowa spod władzy zaborczej.


 

BUDŻET OBYWATELSKI MIASTA KRAKOWA

 


  SZCZEPIENIA UCZNIÓW W WIEKU 5-15 LAT

Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej przeciw COVID-19

Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem dziecka w wieku 5-11 lat przeciw COVID-19

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych


 

Przystąpienia Krakowa do programu UNICEF pn. Miasto Przyjazne Dzieciom List Prezydenta Krakowa

 


 

List Ministra Edukacji i Nauki oraz Ministra Zdrowia w sprawie szczepień dzieci w wieku 5-11 lat


 

Zapisz się na konsultacje strategii dla młodych w woj. małopolskim!

 


 

harmonogram wydawania obiadów dla klas IV - VIII


 

 

 


 

Ogłoszenie/wiadomość do rodziców dziewczynek dla klas 1-4. 

 
 
Drodzy rodzice!
Zapraszamy na pierwszą w tym roku zbiórkę 3 Podgórskiej Gromady Zuchenek „Wesołe Wicherki”!
Zbiórka odbędzie się 5 października o godz. 17:30, w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym przy ul. Grochowej 21. Po zbiórce odbędzie się krótkie zebranie, na którym przekażemy informacje na temat działalności gromady w nadchodzącym roku. W razie pytań, wątpliwości kontakt do p.o. drużynowej Moniki Podstolak: 
881 381 109
wesolewicherki3@gmail.com 
Facebook: 3 Podgórska Gromada Zuchenek „Wesołe Wicherki” 
Serdecznie zapraszamy!Wiadomość do dziewczynek z klasy 1-4: 

 

Czy chcesz przeżywać dużo przygód i odkrywać świat? Pomóc Żeglarzowi w roznoszeniu radości? Jesteś uczennicą klasy 1-4?

Weź ze sobą koleżanki i dołączcie do nas już teraz! Przyjdź na pierwszą zbiórkę 3 PgGZ-ek „Wesołe Wicherki”, która odbędzie się 5.10 o godz. 17:30 w  Szkolnym Schronisku Młodzieżowym przy ul. Grochowej 21. 

Nie może Cię zabraknąć! Wiadomość do dziewczyn z klas od 5-8: 

 

Chcesz przeżyć niesamowitą przygodę, nawiązać nowe znajomości i nabyć ciekawe umiejętności? 3 Podgórska Drużyna Harcerek „Róża Wiatrów” zaprasza wszystkie chętne dziewczyny w wieku od 12 lat na zbiórkę zaciągową, która odbędzie się już w sobotę 3. października. Spotykamy się o 14:15 pod szkołą nr 47 albo już na miejscu zbiórki w Parku Bednarskiego o 15. Koniec około 18. Nie może Cię zabraknąć! 

Więcej szczegółów na naszej stronie na facebook'u.

Czuwaj!

ULOTKA      ULOTKA ogłoszenie

 


 

  1. Bezpieczeństwo uczniów w środkach transportu zbiorowego – wspólny list szefów MEN, MI i GIS – plik w wersji pdf

  2. Bezpieczeństwo uczniów w środkach transportu zbiorowego – wspólny list szefów MEN, MI i GIS – plik w wersji word

  3. Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce – wytyczne MI i GIS

 


 Organizacja zajęć w dniach 2,3,4 IX klasy IV - VIII


 Organizacja zajęć w dniach 2,3,4 IX klasy I - III


 Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2020/21


 KSOS - Pływanie na basenie jest BEZPIECZNE


 

W związku z pandemią COVID-19, od czerwca NFZ wydał czasową zgodę na
udzielanie świadczeń stomatologicznych w ramach kontraktów szkolnych w
naszej placówce.
Rejestracja dostępna pod nr tel: 12429-64-14.

Specjal dent


 

BALET - wakacje i nabór na 2020/2021

 

 


 

Ceny za zagubione podręczniki


 

INFORMACJE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI EGZAMINU W KLASIE 8 W ROKU SZKOLNYM 2019/20


 

PRYMUS-LINGUST-  RUSZYŁY ZAPISY DO NASZEJ SZKOŁY JĘZYKOWEJ
                                                NA ROK 2020/2021.
Informacje o rekkrutacji


 

Informujemy Państwa, że uczniowie począwszy od klasy V mający szczególne osiągnięcia w roku szkolnym 2018/2019 w zakresie przedmiotów artystycznych, humanistycznych i sportowych mogą ubiegać się o stypendium w ramach środków własnych Województwa Małopolskiego. Szczegóły znajdą Państwo pod linkiem www.malopolska.pl/dla mieszkańca/edukacja/regionalny program stypendialny.


Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w 2020 roku.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty w 2020 roku

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej  z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020.

 

 


 

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY, OSÓB UCZĄCYCH SIĘ ORAZ PERSONELU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH – UBEZPIECZENIE SZKOLNE III 184


 

Informacja dla Rodziców i Dzieci dotycząca badania pt. „Ocena zachowań żywieniowych i stanu nawodnienia rodzin z dziećmi w wieku szkolnym”

list oraz zgoda na badanie

Zgoda Komisji Bioetycznej na badania 

Kuratorium Oświaty 

Szanowni Państwo


  list MEN w sprawie naboruna rok szkolny 2019/20 do szkół ponadpodstawowych i klas szkół ponadgimnazjalnych znajdą Państwo na naszej stronie internetowej w zakładce DLA RODZICÓW - WAŻNE INFORMACJE.
Z poważaniem
Dyrekcja Szkoły

 

Normy i zasady

 SZKOŁA DLA RODZICÓW

Na zajęcia "Szkoły dla rodziców" zgłaszać się można

pisząc na adres e-mail: ka.stawiarska@gmail.com,

lub dzwoniąc na numer KOTa 12 422 18 58.

 
 

Rzecznik Praw Dziecka
Marek Michalak

List do dyrektorów, nauczycieli i opiekunów dzieci

Wielce Szanowni Państwo,

zapewne już Państwo zaobserwowali, że Internet staje się, a może wręcz stał się naturalnym środowiskiem dzieci i młodzieży. Komputer, smartfon, tablet towarzyszy młodym ludziom niekiedy od rana do wieczora. Warto przy tym podkreślić, że nowe technologie niosą ze sobą wiele fantastycznych, rozwijających możliwości, ale mogą stanowić też zagrożenie. Trzeba zatem uczyć dzieci, jak się z nimi mądrze i bezpiecznie obchodzić. I to jest właśnie wspólne zadanie dorosłych.

W czasach naszego dzieciństwa dorośli uczyli nas jak zawierać znajomości, bawić się i rozróżniać prawdę od fałszu. Pokazywali nam co jest bezpieczne, a czego należy unikać. Prowadzili nas i objaśniali świat. Jeśli chcieliśmy się ukryć przed ich wzrokiem, budowaliśmy szałas z krzeseł i koca lub chowaliśmy się w podwórkowych zakamarkach. Dzisiejsze dzieci chowają się przed dorosłymi w sieci, a opiekunom coraz trudniej jest je tam odnaleźć, bo to one są tam bardziej u siebie niż my potrafimy to zrozumieć. Zwykle to nie do końca jest element naszego dorosłego świata. Dlatego tak trudno nam dzisiaj uświadamiać młodym ludziom zagrożenia, uczyć jak się zachować w trudnych sytuacjach, chronić przed kłamstwem i manipulacją.

Oczywistym powinno być dla każdego, że zagrożeniem dla dziecka nie jest urządzenie jako takie, a człowiek, z którym młody człowiek może nawiązać kontakt. Człowiek, który dla własnych, niekiedy nagannych celów, wykorzystuje łatwowierność, ufność i samotność dziecka przed ekranem. Media podają, że do Polski dotarła już pewna internetowa rozrywka, opatrzona niewinną nazwą zabawa, żerująca na ufności jej uczestników. Powoduje ona, że wykonują oni zadania, których celem jest krzywdzenie samych siebie. Coraz trudniejsze wyzwania przekazywane za pośrednictwem tajemniczego przewodnika rzekomo prowadzą dzieci poprzez samookaleczenia aż do kulminacji – samobójstwa. Według doniesień, w Rosji, z której gra rzekomo rozprzestrzenia się po Europie, doprowadziło to do śmierci wielu dzieci. Sytuacja jest o tyle trudna, że dzisiejsze dzieci nie mają zaufania do dorosłych, a w Internecie szukając poczucia przynależności są aktywne w różnego rodzaju społecznościach. Często, nie mając wsparcia w rodzinie, w sieci poszukują przygód, ekscytacji i emocji. Relacje, które tworzą się między dziećmi w Internecie są zadziwiająco silne, a wpływ internetowych znajomych powoduje podejmowanie nie zawsze mądrych i przemyślanych decyzji. Anonimowość internetowa daje osobom chcącym manipulować innymi siłę i skuteczność. Wydaje im się przy tym, że są bezkarne, bezpieczne i posiadają władzę.

Apeluję więc do Państwa o szczególne zwrócenie uwagi na dzieci w swoim otoczeniu. Zainteresujcie się tymi, którzy nadmiernie korzystają z Internetu, są klasowymi outsiderami, mają problemy w kontaktach z rówieśnikami lub w domu. Oni są właśnie w grupie podwyższonego ryzyka. Nie pozwólmy, aby stała im się krzywda, bądźmy blisko nich dając im poczucie, że są dla nas ważni, że nam na nich zależy, że jesteśmy ich przyjaciółmi, nauczycielami i przewodnikami.

Z wyrazami szacunku
Marek Michalak

Szanowni Państwo,
w imieniu Rzecznika Praw Dziecka Pana Marka Michalaka przekazujemy list.
Rzecznik Praw Dziecka będzie wdzięczny za jego upowszechnienie.

Możesz również pobrać list w wersji PDF - Pobierz

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

UCHWAŁA NR CXXVIII/3527/24 RADY MIASTA KRAKOWA ORAZ PISMO DO RODZICÓW

UCHWAŁA NR CXXVIII/3527/24
RADY MIASTA KRAKOWA
z dnia 7 lutego 2024 r.
w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 47
im. Stefana Czarnieckiego w Krakowie, wchodzącej w skład Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Krakowie, poprzez utworzenie
innej lokalizacji prowadzenia zajęć przy ul. Gumniska 32 w Krakowie.

Pismo do rodziców w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 47
im. Stefana Czarnieckiego w Krakowie, wchodzącej w skład Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Krakowie, poprzez utworzenie
innej lokalizacji prowadzenia zajęć przy ul. Gumniska 32 w Krakowie.

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

SZKOŁA DLA RODZICÓW

SZKOŁA DLA RODZICÓW

Szkoła dla Rodziców to program spotkań dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi lub wychowankami. Daje możliwość refleksji nad własną postawą wychowawczą.

Czytaj na stronie dla rodziców.

ANKIETA DLA RODZICÓW

Szanowni Państwo. Ankieta o wypełnienie, której Państwa prosimy dotyczy spraw ważnych dla funkcjonowania naszej szkoły. Udzielone odpowiedzi pozwolą nam na podjęcie działań zmierzających do doskonalenia naszej pracy.

 

Aby wypełnić ankietę kliknij tutaj.

 

Dziękujemy.

STAN JAKOŚCI POWIETRZA

Udostępniamy Państwu informację na temat tego, gdzie można sprawdzić aktualny stan jakości powietrza

W celu sprawdzenia informacji na temat aktualnego stanu jakości powietrza w Krakowie należy kliknąć w podany link