HISTORIA SP47

Historia Szkoły Podstawowej nr 47 im. Stefana Czarnieckiego sięga przełomu lat 30. i 40. XX w. Wówczas to, w 1940 r., powstała Publiczna Szkoła Powszechna III stopnia nr 47 im. Juliusza Lea z siedzibą przy ul. Saskiej 11, wydzielona ze Szkoły Powszechnej nr 41. Początkowo liczyła 5 klas i 8 oddziałów. W kolejnym roku szkolnym – 1940/41 – klas było już 6, a oddziałów – 9. Warto zaznaczyć, że w tamtym okresie nauka odbywała się po południu; niejednokrotnie z wielkimi trudnościami, np. dwukrotnie przerywano zajęcia na kilka dni z powodu braku opału. Nauczycielom, początkowo pracującym 24 godziny tygodniowo, zwiększono pensum do 30 godzin, a nauczycielkom do 28 godzin. Podczas okupacji hitlerowskiej budynek przy ul. Saskiej 11 był dwukrotnie zajmowany przez wojsko niemieckie, pierwszy raz w kwietniu 1941 r. W roku szkolnym 1941/42 doszło do podziału na szkołę żeńską nr 41 i męską nr 47. W tym samym roku szkolnym szkoła nr 47 powróciła do budynku szkoły nr 41. Po kolejnym zajęciu budynku przez wojska niemieckie młodzież uczyła się dwa razy w tygodniu w wynajętych salach w pawilonie na działce, w ochronce oraz w klasztorze Księży Sercanów.

 

Po wyzwoleniu szkoła nr 47 powróciła do budynku przy ul. Saskiej 11. Konieczny był jego remont po zniszczeniach wojennych. Uzupełniono wyposażenie, powstała szkolna biblioteka i w roku szkolnym 1945/46 naukę rozpoczęło 427 chłopców w 11 oddziałach.

 

W 1946 r. lokalna społeczność ufundowała sztandar szkoły.

 

Rok szkolny 1948/49 uczniowie rozpoczęli w nowym budynku, częściowo wykończonym, przy ul. Goszczyńskiego 44. Jego budowa rozpoczęła się jeszcze w 1938 r. Niestety, wybuch wojny przerwał prace. Po wojnie odpowiednie fundusze zebrano dopiero w 1947 r. Oficjalne przekazanie do użytku budynku szkoły nastąpiło w 1951 r.

 

Od roku szkolnego 1962/63 zniesiono podział na szkołę męską z siedzibą przy ul. Goszczyńskiego i szkołę żeńską z siedzibą przy ul. Saskiej 11.

 

W 1977 r. nastąpiło uroczyste nadanie Szkole Podstawowej nr 47 w Krakowie imienia Stefana Czarnieckiego.

 

Od 22 do 27 kwietnia 2002 r. uroczyście obchodzono Święto Szkoły związane z podwójnym jubileuszem – 25. rocznicą nadania szkole imienia Stefana Czarnieckiego oraz 50. rocznicą przeniesienia szkoły do budynku przy ul. Goszczyńskiego 44. Dyrekcja i grono pedagogiczne wraz z uczniami zorganizowali wystawy, wycieczki, warsztaty muzealne związane z patronem szkoły oraz epoką, w której żył. Przeprowadzono specjalne zajęcia lekcyjne. Przygotowano spektakl teatralny „Podróż w czasie”, koncert chóru uczniów klas I-III, a także występy artystyczne uczniów klas młodszych. Główne uroczystości miały miejsce 27 kwietnia. Rozpoczęły się o godzinie 9.00 uroczystą mszą św. w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ul. Saskiej 2. Natomiast o godzinie 11.00 na sali gimnastycznej zaprezentowano część artystyczną obchodów zakończoną spotkaniem wszystkich gości z pracownikami szkoły.

 

Od roku szkolnego 2003/04 Szkoła Podstawowa nr 47 zyskała nową siedzibę przy ul. Myśliwskiej 64.

 

Obecnie w szkole uczy się ponad 800 uczniów. Odnoszą oni sukcesy w różnego rodzaju konkursach przedmiotowych, osiągają sukcesy sportowe, sprawdzian szóstoklasistów co roku wypada na poziomie wysokim.

 

Szkoła pełni nie tylko funkcje dydaktyczno-wychowawcze; jest także ważnym elementem lokalnego krajobrazu. Odbywają się w niej ważne dla miejscowej społeczności spotkania, popołudniami i wieczorami można uczestniczyć w różnego rodzaju zajęciach rekreacyjno-sportowych.

 

Marek Chadziński

INFORMACJE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI EGZAMINU W KLASIE 8 W ROKU SZKOLNYM 2019/20

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA

W CZASIE EPIDEMII COVID-19 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 47

W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 1 W KRAKOWIE

czytaj tu

Zakwalifikowani - przyjęci

Szanowni Państwo!

Listy Dzieci

przyjętych
w rekrutacji do Szkoły Podstawowej nr 47
w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 1 w Krakowie  są dostępne na stronie internetowej szkoły sp47krakow.edu.pl
w zakładce „dla rodziców” -  „rekrutacja”.

Dyrekcja ZSP1

przedłużona przerwa

Uprzejmie informuję, że do 26 kwietnia br. została przedłużona przerwa w nauczaniu stacjonarnym w Zespole Szkolno-przedszkolnym nr 1 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz.642.
Wszystkie dotychczasowe rozwiązania organizacyjne są obowiązujące.
 
Z poważaniem
Jolanta Klimowska

SZKOŁA ZAMKNIĘTA

W związku z zaostrzeniem przepisów sanitarnych oraz ograniczeniem zasad wychodzenia z domów i przemieszczania się

od 26 marca do dnia 11 kwietnia  2020 r.

Szkoła Podstawowa  nr 47

będzie ZAMKNIETA.

 

Dyrektor ZSP 1

REKRUTACJA DO KL 1 UWAGA! WAŻNE!

Szkoła Podstawowa nr 47

W związku z zaleceniami wynikającymi z aktualnej sytuacji w kraju jesteśmy zobowiązani do wprowadzenia rozwiązań ograniczających konieczność przemieszczania się osób - przechodzimy na system pracy zdalnej. W dniach 16 - 25 marca br. sekretariat będzie nieczynny.

Bardzo proszę, aby w ramach rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 po wypełnieniu dokumentów na platformie rekrutacyjnej https://krakow.elemento.pl/, wydrukować je, podpisać i zeskanować lub sfotografować. Skany lub zdjęcia dokumentu wraz ze skanami lub zdjęciami wymaganych zaświadczeń i oświadczeń (dotyczy uczniów z poza obwodu szkoły) proszę przesłać na adres zsp1.krakow@wp.pl. Takie działanie zapewni udział w rekrutacji.

 

Sekretariat dla osób, które nie mają dostępu do Internetu, będzie przyjmował dokumenty w dniu 20 marca 2020 r. w godzinach 8.00-11.00

 

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1

 Jolanta Klimowska

Informacje w sprawie środków ochrony przeciwko koronawirusowi

Prosimy o zapoznanie się i wykorzystanie zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczących podstawowych środków ochrony przeciwko nowemu koronawirusowi wywołującemu chorobę COVID-19. Zalecenia jak również najnowsze informacje można znaleźć na stronach:

Rodzicom dziecka do 8 roku życia w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły należy się zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U. 2017, poz. 1368).

DEBATA SPOŁECZNA

Debata społeczna na terenie KP V Kraków

przeczytaj

Projekt edukacyjny „Eko-logiczni”

Projekt edukacyjny „Eko-logiczni”

WYDZIAŁ EDUKACJI

 

Referat Finansów i Projektów Oświatowych

 

+48 12 616 51 09

 

UBEZPIECZENIE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY, OSÓB UCZĄCYCH SIĘ ORAZ PERSONELU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH – UBEZPIECZENIE SZKOLNE III 184

SZKOŁA DLA RODZICÓW

SZKOŁA DLA RODZICÓW

Szkoła dla Rodziców to program spotkań dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi lub wychowankami. Daje możliwość refleksji nad własną postawą wychowawczą.

Czytaj na stronie dla rodziców.

ANKIETA DLA RODZICÓW

Szanowni Państwo. Ankieta o wypełnienie, której Państwa prosimy dotyczy spraw ważnych dla funkcjonowania naszej szkoły. Udzielone odpowiedzi pozwolą nam na podjęcie działań zmierzających do doskonalenia naszej pracy.

 

Aby wypełnić ankietę kliknij tutaj.

 

Dziękujemy.

STAN JAKOŚCI POWIETRZA

Udostępniamy Państwu informację na temat tego, gdzie można sprawdzić aktualny stan jakości powietrza

W celu sprawdzenia informacji na temat aktualnego stanu jakości powietrza w Krakowie należy kliknąć w podany link