Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

 

Koniec I okresu: 27 stycznia 2023 r.

16 stycznia 2023 r. –wystawienie ocen klasyfikacyjnych

18 stycznia 2023 r. – komisja klasyfikacyjna klas I – III i IV – VIII oraz klasyfikacja

Zebrania z rodzicami – 23 i 25 stycznia 2023 r.

Egzamin Ósmoklasisty-23, 24, 25.05.2023r.

Przewidywane oceny roczne niedostateczne i nkl. oraz naganne z zachowania – 29 maja 2023 r.

9 czerwca 2023 r. – wpis przewidywanych ocen klasyfikacyjnych do dziennika

13 czerwca 2023 r. – wpis ocen klasyfikacyjnych do dziennika

14 czerwca 2023 r. – komisja klasyfikacyjna klas I – III i IV – VIII

Zakończenie roku szkolnego  – 23 czerwca 2023 r.

 

 

Zebrania z Rodzicami:

21 i 23 listopada 2022 r.; 23 i 25 stycznia 2023r,; 27 i 29 marca 2023 r.; 29 i 31 maja 2023 r.,  

 

Dni wolne w roku szkolnym 2021/2022:

Dzień Edukacji Narodowej: 14 X 2022-wolny od zajęć dydaktycznych

Zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31 XII 2022 r.

Ferie zimowe: 30 I – 12 II 2023 r.

Wielkanocna przerwa świąteczna: 6 IV – 11 IV 2023 r.

Zakończenie r. szkolnego: 23 VI 2023 r.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych: 14 X 2022 r. (piątek) - święto KEN; 31 X 2022 r. (poniedziałek), 2V 2023 r. (wtorek), 23, 24 i 25 V 2023 r. (wtorek, środa, czwartek), 9 VI 2023 r. (piątek, po święcie Bożego Ciała)

Dni ustawowo wolne od pracy:  11 XI 2023 r. (piątek) - Święto Niepodległości; 6 I 2023 r. (piątek) -Trzech Króli;
10 IV 2023 r. (Poniedziałek Wielkanocny); 8 VI 2023 r. (czwartek – Boże Ciało);

Informacja o dniu otwartym.

Dyrekcja i Nauczyciele Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Krakowie zapraszają Przyszłorocznych Pierwszoklasistów wraz z Rodzicami na spotkanie 13 marca 2023 r. o godz. 17:00.

Rodzice zostaną zapoznani z ofertą edukacyjną szkoły, a Dzieci będą uczestniczyły w ciekawych zajęciach.

Serdecznie zapraszamy.

Zapisy na obiady

ruszają od 29.08.2022 r.

Wydawanie obiadów dla uczniów od 7.09.2022 r.

Nowa deklaracja i stawki na stronie szkoły w zakładce stołówka.

 

Szanowni Rodzice Przyszłorocznych Pierwszoklasistów,

Informację, o tym której klasie pierwszej jest Państwa dziecko można uzyskać w sekretariacie po okazaniu dowodu osobistego

 

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W CZASIE EPIDEMII COVID-19

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 47
W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 1 W KRAKOWIE
Aktualizacja na dzień 1 września 2021 r.
oraz inne dokumenty

znajdziesz tu

prosimy o zapoznanie się ze zmianami w procedurze bezpieczeństwa w częściach: odbiór uczniów ze szkoły, wyście uczniów ze szkoły oraz organizacja pracy świetlicy. w czasie epidemii COVID-10 w Szkole Podstawowej nr 47 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Krakowie.

Projekt edukacyjny „Eko-logiczni”

Projekt edukacyjny „Eko-logiczni”

WYDZIAŁ EDUKACJI

 

Referat Finansów i Projektów Oświatowych

 

+48 12 616 51 09

 

SZKOŁA DLA RODZICÓW

SZKOŁA DLA RODZICÓW

Szkoła dla Rodziców to program spotkań dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi lub wychowankami. Daje możliwość refleksji nad własną postawą wychowawczą.

Czytaj na stronie dla rodziców.

ANKIETA DLA RODZICÓW

Szanowni Państwo. Ankieta o wypełnienie, której Państwa prosimy dotyczy spraw ważnych dla funkcjonowania naszej szkoły. Udzielone odpowiedzi pozwolą nam na podjęcie działań zmierzających do doskonalenia naszej pracy.

 

Aby wypełnić ankietę kliknij tutaj.

 

Dziękujemy.

STAN JAKOŚCI POWIETRZA

Udostępniamy Państwu informację na temat tego, gdzie można sprawdzić aktualny stan jakości powietrza

W celu sprawdzenia informacji na temat aktualnego stanu jakości powietrza w Krakowie należy kliknąć w podany link