Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

 Poczatek rolku szkolnego: 4 września 2023 r.

Koniec I okresu:   2024 r.

 stycznia 2024 r. –wystawienie ocen klasyfikacyjnych

 stycznia 2024 r. – komisja klasyfikacyjna klas I – III i IV – VIII oraz klasyfikacja

Zebrania z rodzicami –  stycznia 2024 r.

Egzamin Ósmoklasisty- maja 2024r.

Przewidywane oceny roczne niedostateczne i nkl. oraz naganne z zachowania –  maja 2024 r.

 czerwca 2024 r. – wpis przewidywanych ocen klasyfikacyjnych do dziennika

 czerwca 2024 r. – wpis ocen klasyfikacyjnych do dziennika

 czerwca 2024 r. – komisja klasyfikacyjna klas I – III i IV – VIII

Zakończenie roku szkolnego  –  czerwca 2024 r.

 

 

Zebrania z Rodzicami:

21 i 23 listopada 2022 r.; 23 i 25 stycznia 2023r,; 27 i 29 marca 2023 r.; 29 i 31 maja 2023 r.,  

 

Dni wolne w roku szkolnym 2023/2024:

Dzień Edukacji Narodowej: 14 X 2023-wolny od zajęć dydaktycznych

Zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31 XII 2023 r.

Ferie zimowe: 30 I – 12 II 2024 r.

Wielkanocna przerwa świąteczna: 6 IV – 11 IV 2024 r.

Zakończenie r. szkolnego: 23 VI 2024 r.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych: 14 X 2023 r. (piątek) - święto KEN; 31 X 2023 r. (poniedziałek), 2 V 2024 r. (wtorek),  V 2024 r. (wtorek, środa, czwartek),  VI 2024 r. (piątek, po święcie Bożego Ciała)

Dni ustawowo wolne od pracy:  11 XI 2023 r. (piątek) - Święto Niepodległości; 6 I 2024 r. (piątek) -Trzech Króli;
  IV 2024 r. (Poniedziałek Wielkanocny);  VI 2024 r. (czwartek – Boże Ciało);

Zebranie z Rodzicami Uczniów

11 września 2023r

godz. 16:30 - klasy III, VI, VII, VIII

godz. 17:30 – klasy I
godz. 18:15 - klasy  II, IV, V

Zebranie Rady Rodziców
13 września 2023r - godzina 16:30 w jadalni szkolnej. Prosimy o przybycie na spotkanie przedstawicieli klas wybranych na wywiadówkach.

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

SZKOŁA DLA RODZICÓW

SZKOŁA DLA RODZICÓW

Szkoła dla Rodziców to program spotkań dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi lub wychowankami. Daje możliwość refleksji nad własną postawą wychowawczą.

Czytaj na stronie dla rodziców.

ANKIETA DLA RODZICÓW

Szanowni Państwo. Ankieta o wypełnienie, której Państwa prosimy dotyczy spraw ważnych dla funkcjonowania naszej szkoły. Udzielone odpowiedzi pozwolą nam na podjęcie działań zmierzających do doskonalenia naszej pracy.

 

Aby wypełnić ankietę kliknij tutaj.

 

Dziękujemy.

STAN JAKOŚCI POWIETRZA

Udostępniamy Państwu informację na temat tego, gdzie można sprawdzić aktualny stan jakości powietrza

W celu sprawdzenia informacji na temat aktualnego stanu jakości powietrza w Krakowie należy kliknąć w podany link