Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

 

Koniec I okresu: 14 stycznia 2021 r.

5 stycznia 2022 r. –wystawienie ocen klasyfikacyjnych

12 stycznia 2022 r. – komisja klasyfikacyjna klas I – III i IV – VIII oraz klasyfikacja

Zebrania z rodzicami – 7 i 8 lutego 2022 r.

Egzamin Ósmoklasisty-24, 25, 26.05.2022r.

Przewidywane oceny roczne niedostateczne i nkl. oraz naganne z zachowania – 16 maja 2022 r.

6 czerwca 2022 r. – wpis przewidywanych ocen klasyfikacyjnych do dziennika

13 czerwca 2022 r. – wpis ocen klasyfikacyjnych do dziennika

15 czerwca 2022 r. – komisja klasyfikacyjna klas I – III i IV – VIII

Zakończenie roku szkolnego  – 24 czerwca 2022 r.

 

 

Zebrania z Rodzicami:

6 września i 7września 2021 r., 8 i 9 listopada 2021 r. 7 i 8 lutego 2022r,; 6 i 7 czerwca 2022 r.,  

Dni otwarte dla Rodziców:

18 października 2021 r, 14 marca 2022 r.,

 

Dni wolne w roku szkolnym 2021/2022:

Dzień Edukacji Narodowej: 14 X 2021-wolny od zajęć dydaktycznych

Zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31 XII 2021 r.

Ferie zimowe: 17 I – 30 I 2022 r.

Wielkanocna przerwa świąteczna: 14 IV – 19 IV 2022 r.

Zakończenie r. szkolnego: 24 VI 2022 r.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych: 15 X 2021 r. (piątek), 12 XI 2021 r. (piątek), 7 I 2022r (piątek), 2V 2022 r. (poniedziałek), 24, 25 i 26 V 2022 r. (wtorek, środa, czwartek), 17 VI 2022 r. (piątek, po święcie Bożego Ciała)

Dni ustawowo wolne od pracy:  11 XI 2022 r. (czwartek)-Święto Niepodległości, 6 I 2022r (czwartek)-Trzech Króli, 18 IV 2022 r. (Poniedziałek Wielkanocny), 16 VI 2022r. (czwartek – Boże Ciało);

Oddziały przygotowawcze

Od środy, 20 kwietnia, ruszają w naszej szkole oddziały przygotowawcze.
Wszyscy chętni z naszej szkoły zostali tam już umieszczeni i rekrutacja naszych obecnych uczniów do tych klas jest zakończona.
Wolne miejsca w klasach przygotowawczych przeznaczone są dla kolejnych, docierających na naszej szkoły dzieci.

Dyrekcja ZSP1

Rekrutacja do klas I

na rok szkolny 2022/2023

trwa od 1 do 31 marca 2022 r.

 

 

Zgłoszenie/wniosek o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej można będzie pobrać od 1 marca 2022r ze strony internetowej szkoły sp47krakow.edu.pl (zakładka: rekrutacja) lub z portalu edukacyjnego miasta Krakowa (zakładka: rekrutacja) lub w wersji papierowej
z portierni szkolnej.

Wypełnione, wydrukowane i podpisane przez oboje rodziców kandydatów do klasy I dokumenty należy przesłać złożyć do skrzynki na wnioski znajdującej się na portierni szkolnej lub przynieść do sekretariatu szkoły.

Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły przyjmowane będą do klasy I w miarę wolnych miejsc, zgodnie z kryteriami określonymi przez Gminę Miejską Kraków.

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W CZASIE EPIDEMII COVID-19

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 47
W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 1 W KRAKOWIE
Aktualizacja na dzień 1 września 2021 r.
oraz inne dokumenty

znajdziesz tu

prosimy o zapoznanie się ze zmianami w procedurze bezpieczeństwa w częściach: odbiór uczniów ze szkoły, wyście uczniów ze szkoły oraz organizacja pracy świetlicy. w czasie epidemii COVID-10 w Szkole Podstawowej nr 47 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Krakowie.

Szanowni Rodzice Uczniów klas I – III!

W celu usprawnienia odbierania Dzieci ze świetlicy wprowadzamy zmianę w procedurze bezpieczeństwa.

Rodzice odbierający Dzieci ze świetlicy wchodzą do szkoły i są kierowani do sali świetlicowej.

Jednorazowo na terenie szkoły może przebywać nie więcej niż
10 Rodziców, prosimy zatem o możliwie jak najszybsze opuszczanie budynku szkoły, aby umożliwić odebranie Dzieci kolejnym Rodzicom.

Dziękujemy.

Dyrekcja ZSP1

DEBATA SPOŁECZNA

Debata społeczna na terenie KP V Kraków

przeczytaj

Projekt edukacyjny „Eko-logiczni”

Projekt edukacyjny „Eko-logiczni”

WYDZIAŁ EDUKACJI

 

Referat Finansów i Projektów Oświatowych

 

+48 12 616 51 09

 

SZKOŁA DLA RODZICÓW

SZKOŁA DLA RODZICÓW

Szkoła dla Rodziców to program spotkań dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi lub wychowankami. Daje możliwość refleksji nad własną postawą wychowawczą.

Czytaj na stronie dla rodziców.

ANKIETA DLA RODZICÓW

Szanowni Państwo. Ankieta o wypełnienie, której Państwa prosimy dotyczy spraw ważnych dla funkcjonowania naszej szkoły. Udzielone odpowiedzi pozwolą nam na podjęcie działań zmierzających do doskonalenia naszej pracy.

 

Aby wypełnić ankietę kliknij tutaj.

 

Dziękujemy.

STAN JAKOŚCI POWIETRZA

Udostępniamy Państwu informację na temat tego, gdzie można sprawdzić aktualny stan jakości powietrza

W celu sprawdzenia informacji na temat aktualnego stanu jakości powietrza w Krakowie należy kliknąć w podany link