Doradztwo zawodowe

 


 

LO Salezjanki

OFERTA EDUKACYJNA   FOLDER    OPIS POSZCZEGÓLNYCH KLAS


 

Zespół Szkół Gastronomicznych nr 1 w Krakowie

Szanowni Państwo,

 Zespół Szkół Gastronomicznych nr 1 w Krakowie na os. Złotej Jesieni 16 organizuje 29 maja 2021 r. w godzinach 9:00-12:00 otwarta sobotę dla kandydatów i ich rodziców. Dzień ten będzie zorganizowany z zachowaniem pełnego reżimu sanitarnego. W podanych godzinach oferujemy udział w licznych pokazach umiejętności zawodowych uczniów zorganizowanych w formie garden party na dziedzińcu szkoły oraz zapoznanie się z pracowniami do nauki zawodów, rozmowę z doradcą zawodowym.

Z poważaniem
 
Małgorzata Matysik
Dyrektor

 Zespół Szkół Gastronomicznych nr 1

 os. Złotej Jesieni 16

 31-828 Kraków

 tel./fax: 12 644 63 30

OFERTA EDUKACYJNA

 


 

XLIII Liceum Ogólnokształcące

 


 

I LO SPORTOWE 


 


 

XV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Informacja o szkole i klasach  

Dzień otwarty –online w XV LO w Krakowie 23 kwietnia od 15.00-17.00. W tym czasie wychowawcy przyszłych klas I oraz uczniowie klas II będą do dyspozycji aby udzielać wszelkich informacji o szkole, klasie - online na platformie TEAMS. Linki do poszczególnych klas znajdują się na stronie http://xvlo.pl/ w zakładce REKRUTACJA-DZIEŃ OTWARTY.


 

IV LO w Krakowie

Szanowni Państwo,

21 kwietnia 2021 r. (środa) w godz. 16.00-18.00 odbędzie się Wirtualny Dzień Otwarty IV LO w Krakowie. Serdecznie zapraszamy na niego wszystkich Ósmoklasistów, zainteresowanych nauką w naszej szkole. W załączeniu przesyłamy szczegółowy Program Dnia Otwartego Czwórki.

 


 

 Zespół Szkół Gastronomicznych nr 1 w Krakowie

 os. Złotej Jesieni 16

 Wirtualny Dzień Otwarty                                 Oferta_edukacyjna_2020_2021 ZSG nr 1 w Krakowie

 


 

XLI Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie

W imieniu Dyrekcji XLI Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie, nauczycieli i uczniów szkoły serdecznie zapraszamy uczniów klas VIII szkół podstawowych do dołączenia do naszego grona w roku szkolnym 2021/2022. XLI LO usytuowane jest w samym centrum Krakowa, przy Rynku Kleparskim 18. Nasza szkoła jest zlokalizowana w pobliżu przystanków autobusowych, tramwajowych (Stary Kleparz, Teatr Słowackiego, Galeria Krakowska, Dworzec Główny) i Dworca PKP i PKS. Z każdej z dzielnic miasta w bardzo łatwy sposób uczniowie mogą dojechać do szkoły.
 
Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy plakat z najważniejszymi informacjami dla przyszłych uczniów. Uprzejmie prosimy o wysłanie go w miarę możliwości do uczniów klas VIII. 
 
W roku szkolnym 2021/2022 planujemy utworzenie czterech klas pierwszych:
 
Klasa A 
Przedmioty rozszerzone : język polski, WOS, biologia.
W klasie III fakultet z historii.
Wiodący język : angielski.
Drugi język nowożytny : hiszpański
Przedmioty punktowane : biologia, historia, WOS.
Klasa umożliwi uczniom rozwijanie zainteresowań w dziedzinach : filologicznej, dziennikarskiej, psychologii, socjologii, itp.
 
Klasa B 
Przedmioty rozszerzone : matematyka, geografia, WOS.
Wiodący język : angielski.
Drugi język nowożytny : niemiecki.
Przedmioty punktowane : geografia, informatyka, WOS.
W tej klasie nauka pozwoli uczniom przygotować się do kontynuacji kształcenia na kierunkach:  politologia, stosunki międzynarodowe, ekonomia i studia przyrodnicze.
 
Klasa C 
Przedmioty rozszerzone : język angielski, matematyka, biologia.
Wiodący język : angielski.
Drugi język nowożytny : niemiecki.
Przedmioty punktowane : biologia, chemia, język angielski.
Klasa przygotuje uczniów do dalszego kształcenia na kierunkach medycznych i przyrodniczych : medycyna, biotechnologia, rehabilitacja.
 
Klasa D
Przedmioty rozszerzone :  język angielski, język polski, geografia
Wiodący język : angielski.
Drugi język nowożytny : hiszpański
Przedmioty punktowane :  geografia, język angielski, drugi język nowożytny.
Przedmioty punktowane obowiązkowo w każdej klasie : język polski i matematyka.
 
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej:

 


 

Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Krakowie

ulotka informacyjna


 

KOSTKA Publiczne Liceum Ogólnokształcące Jezuitów im. św. Stanisława Kostki

       FOLDER

 


 

 Zespół Krakowskiej Szkoły Doradztwa Zawodowego przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2.

W załączeniu przekazuję Państwu list Pani Elwiry Zadęckiej – Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Krakowie dotyczący m.in. informacji na temat e-poradnika, w którym znajdują się cenne wskazówki przygotowania się do procesu rekrutacji i podjęcia decyzji o wyborze szkoły ponadpodstawowej. E-poradnik został przygotowany przez Zespół Krakowskiej Szkoły Doradztwa Zawodowego przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2.

 E-PORADNIK

                                                  

Zachęcam Państwa do zapoznania się z materiałem życząc wszystkim uczniom trafnych wyborów.

 


 

KRAKOWSKI TYDZIEŃ ZAWODOWCÓW 

ZAPROSZENIE 

TERMINARZ


 

Zespół Szkół Poligraficzno – Medialnych im. Zenona Klemensiewicza w Krakowie

Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Zenona Klemensiewicza w Krakowie ma do zaproponowania spotkanie online w trakcie godziny wychowawczej lub w innej formie, dostosowanej do Państwa potrzeb i możliwości.

Zawody, w których kształcimy są pożądane na rynku pracy i mogą stanowić ciekawą propozycję dla uczniów ostatniej klasy szkoły podstawowej. Podczas spotkania, które proponujemy, przedstawimy ofertę kształcenia w naszej szkole i odpowiemy na pytania dotyczące funkcjonowania ZSPM.

W załącznikach przesyłamy pakiet informacyjny : ulotkę dotyczącą wyboru kierunku oraz informację o oddziałach integracyjnych. Są to podstawowe wiadomości dotyczące naszej szkoły i kierunków kształcenia.

Jeśli są Państwo zainteresowani zaproszeniem naszych przedstawicieli na lekcję online w celu rozmowy z uczniami o kierunkach kształcenia, to prosimy o kontakt e-mail pod adresami:

k.swol@zspm.malopolska.pl

j.kruk@zspm.malopolska.pl

ULOTKA 


 

XXV LO w Krakowie

E - DZIEŃ OTWARTY
XXV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W KRAKOWIE
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz Samorząd Uczniowski
XXV Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie
mają zaszczyt zaprosić Ósmoklasistów
na DZIEŃ OTWARTY,
który odbędzie się w formule on - line
25 marca w godzinach od 17.00 - 19.00.
Wszelkie informacje dotyczące organizacji oraz przebiegu E - DNIA OTWARTEGO dostępne są na stronie szkoły: www.xxvlo.pl
Serdecznie zapraszamy!

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH Nr 1 w Krakowie

Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 w Krakowie pragnie zaprezentować Państwu ofertę jaką proponuje nasza szkoła uczniom klas  ósmych.

W związku z tym, że z powodu pandemii placówki oświatowe zostały zamknięte, nie mamy możliwości osobistego odwiedzenia Państwa szkoły w ramach promocji ZSB Nr 1.

Chętnie zaprezentujemy naszą ofertę i porozmawiamy z uczniami Państwa szkoły przez platformę on-line, we wskazanym przez Państwa terminie.  

Prosimy o przekazanie tego e-maila doradcy zawodowemu, pedagogowi szkolnemu i wychowawcom klas  ósmych z prośbą o udostępnienie go uczniom i ich rodzicom.

Dołączamy krótką prezentację i ulotkę szkoły.

Osoba do kontaktów w sprawie organizacji spotkania on-line:   Katarzyna Szpunar,  tel. 600 005 124.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej szkoły: http://zsb1.pl/

https://drive.google.com/file/d/1y2-wqHfQNrwDG96rrHuejOsfvAJpkW8u/view?usp=drive_web

https://drive.google.com/file/d/1B_tOUjKgKzGq83uphiZxjvSKL7OtLVLq/view?usp=drive_web

 


 

TECHNIKUM MECHANICZNE NR 30 W KRAKOWIE

Szanowni Państwo!
 
Technikum Mechaniczne Nr 30 w Krakowie rozpoczyna cykl spotkań warsztatowych skierowanych do uczniów klas ósmych. Chcemy przybliżyć zawody:
  1. technik rachunkowości,
  2. technik logistyk/technik eksploatacji portów i terminali.
Warsztaty będą prowadzone przez nauczyciela, szkoleniowca, specjalistę w zakresie kadr i rachunkowości oraz prowadzenia magazynów i transportu.
Więcej informacji, w tym dokładny harmonogram, przesyłamy w załączniku.
Prosimy o przekazanie wiadomości doradcom zawodowym, uczniom klas ósmych i ich rodzicom/prawnym opiekunom.
 
Liczymy, że nasze działa pozwolą zachęcić uczniów do wybierania szkół technicznych.
Kierunki kształcenia w Technikum Mechanicznym Nr 30 w Krakowie: https://zsmnr4.edupage.org/a/kierunki-ksztalcenia-1

 


 

 

 

Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 w Krakowie

Serdecznie zapraszamy uczniów Państwa Szkoły i rodziców do udziału w
Dniu Otwartym  w Zespole Szkół Mechanicznych nr 1 w Krakowie, który
odbędzie się w dniu 22 marca 2021 roku w formie online. Link będzie
dostępny na stronie szkoły: www.zsm1krakow.pl

 Zespołu Szkół Mechanicznych nr 4 w Krakowie

 
 

UWAGA! ZMIANA DATY ZGŁOSZEŃ DO 5 MARCA 2021RROKU.

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do udziału w Ogólnokrakowskim Konkursie “Czterech Wspaniałych”, 

który organizuje Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Mechanicznych nr 4 w Krakowie.

Konkurs skierowany jest do uczniów klas ósmych, odbywać się będzie w ciągu trzech dni, 

a dotyczy trzech przedmiotów – języka polskiego, matematyki i języka angielskiego 

(tak jak egzamin ósmoklasisty).

Państwa szkoła może przystąpić do konkursu z każdego przedmiotu lub wybrać jeden, dwa z nich. Szczegóły zamieszczone są w regulaminie (załącznik).

Zapewniamy, iż konkurs da uczniom możliwość sprawdzenia stopnia przygotowania 

do egzaminu ósmoklasisty, a dodatkowo wypromuje młodzież uzdolnioną!

Oczywiście finaliści otrzymają atrakcyjne nagrody.

Zgłoszenie udziału należy odesłać do 5 marca 2021 roku na e-mail: samorzad.zsm4@gmail.com

Serdecznie pozdrawiamy!

Organizatorzy Ogólnokrakowskiego Konkursu „Czterech Wspaniałych”.

 

W załączeniu przesyłam regulamin konkursu, plakat oraz kartę zgłoszeń.

 

Również zachęcamy do sprawdzenia oferty edukacyjnej ZSM4, którą przysyłamy.

 

Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Mechanicznych nr 4 w Krakowie, będzie wdzięczny za przesłanie uczniom waszych szkół wiadomości z informacją o konkursie i ofercie edukacyjnej.

                                                                  

 

 

 

                                                                               Paweł Burdyn


 

Publiczne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Salezjanek

 


Styczniowe targi

 

https://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/245822,1812,komunikat,rozpoczely_sie_xix_styczniowe_targi_szkol_zawodowych_w_meliorku_.html

 

http://styczniowetargi.zsisim.pl/

 


 

Zespół Szkół Mechanicznych nr 3 w Krakowie

Prezentacja    Plakat


 


 

Zapraszamy Cię na Dzień Otwarty On-line

w XLIII Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie

28 maja 2020 w godzinach 1600-1900

https://lo43krakow.pl/liceum43/dzien-otwarty-online-2020/

 


 

ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH NR 1 W KRAKOWIE

Kończysz szkołę podstawową.  Przed Tobą dalszy wybór, który wpłynie na Twoje przyszłe życie. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1 w Krakowie.

 

Kształcimy uczniów w poszukiwanych na rynku pracy zawodach związanych z budownictwem.

Nasza oferta jest dostępna na stronie szkoły: http://zsb1.pl/ oraz profilu fb: https://www.facebook.com/BudowlankaKrakow/

 

W dniu 27 maja 2020 r. zapraszamy uczniów kończących szkołę podstawową na wirtualny spacer po budynku naszej szkoły oraz webinarium, podczas którego będziecie mogli zadać pytania dotyczące rekrutacji i oferowanych kierunków.

 

 Wirtualny spacer uruchomimy w formie transmisji live na profilu facebookowym o godzinie 10.30: https://www.facebook.com/BudowlankaKrakow/.

 

O godzinie 11.00 zapraszamy do udziału w telekonferencji,  do której możecie dołączyć i zadać pytania dotyczące kształcenia w naszej szkole.

 

Instrukcja dołączenia do wideokonferencji:

    1.        Wejście na stronę: https://globalpage-prod.webex.com/join

    2.        Wprowadzenie adresu konferencji: p.zsb@mche.webex.com

    3.        Pobranie  i instalacja aplikacji Cisco Webex Meetings lub uruchomienie konferencji

z przeglądarki (w aplikacji wybór opcji „Join as guest”, natomiast w przeglądarce, aby dołączyć do spotkania należy podać imię, nazwisko i swój adres e-mail)

 

DO ZOBACZENIA!

 


 

 XI Liceum Ogólnokształcące w Krakowie

E-ULOTKA

 


 

Oferta edukacyjna techników i branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez Miasto Kraków

 


 

XXV L.O. w Krakowie

 Przesyłam zaproszenie na E- dni otwarte XXV L.O. w Krakowie, które odbędą się 12 i 13 maja w godzinach od 17.00 do 19.00. Jesteśmy jedyną w pełni mundurową szkołą w Małopolsce. Z pozdrowieniami i wyrazami szacunku Marta Bernadzikiewicz- Stępień, dyrektor XXV L.O. w Krakowie. 


 

Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 w Krakowie

INFORMACJA  PREZENTACJA 

 


 

Zespół Szkół Gastronomicznych nr 2

Informacja Prezentacja 


 

Zespół Szkół Mechanicznych nr 3 w Krakowie

ZAPROSZENIE

HARMONOGRAM

 


 

Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Krakowie

HARMONOGRAM


 

 

BUDŻET OBYWATELSKI

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W CZASIE EPIDEMII COVID-19

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 47
W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 1 W KRAKOWIE
Aktualizacja na dzień 1 września 2021 r.
oraz inne dokumenty

znajdziesz tu

prosimy o zapoznanie się ze zmianami w procedurze bezpieczeństwa w częściach: odbiór uczniów ze szkoły, wyście uczniów ze szkoły oraz organizacja pracy świetlicy. w czasie epidemii COVID-10 w Szkole Podstawowej nr 47 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Krakowie.

Narodowy Spis Powszechny

Narodowy Spis Powszechny

więcej materiałów można pobrać również ze strony spis.gov.pl/materialy-do-pobrania

 

Szanowni Rodzice Uczniów klas I – III!

W celu usprawnienia odbierania Dzieci ze świetlicy wprowadzamy zmianę w procedurze bezpieczeństwa.

Rodzice odbierający Dzieci ze świetlicy wchodzą do szkoły i są kierowani do sali świetlicowej.

Jednorazowo na terenie szkoły może przebywać nie więcej niż
10 Rodziców, prosimy zatem o możliwie jak najszybsze opuszczanie budynku szkoły, aby umożliwić odebranie Dzieci kolejnym Rodzicom.

Dziękujemy.

Dyrekcja ZSP1

DEBATA SPOŁECZNA

Debata społeczna na terenie KP V Kraków

przeczytaj

Projekt edukacyjny „Eko-logiczni”

Projekt edukacyjny „Eko-logiczni”

WYDZIAŁ EDUKACJI

 

Referat Finansów i Projektów Oświatowych

 

+48 12 616 51 09

 

SZKOŁA DLA RODZICÓW

SZKOŁA DLA RODZICÓW

Szkoła dla Rodziców to program spotkań dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi lub wychowankami. Daje możliwość refleksji nad własną postawą wychowawczą.

Czytaj na stronie dla rodziców.

ANKIETA DLA RODZICÓW

Szanowni Państwo. Ankieta o wypełnienie, której Państwa prosimy dotyczy spraw ważnych dla funkcjonowania naszej szkoły. Udzielone odpowiedzi pozwolą nam na podjęcie działań zmierzających do doskonalenia naszej pracy.

 

Aby wypełnić ankietę kliknij tutaj.

 

Dziękujemy.

STAN JAKOŚCI POWIETRZA

Udostępniamy Państwu informację na temat tego, gdzie można sprawdzić aktualny stan jakości powietrza

W celu sprawdzenia informacji na temat aktualnego stanu jakości powietrza w Krakowie należy kliknąć w podany link