ŚWIETLICA SP47

 

ŚWIETLICA SZKOLNA 

 

Drodzy Rodzice!

 

Już wkrótce, już zaraz rozpoczniemy nowy rok szkolny 2020/2021!

Z niepokojem ...(no tak..) ale i z radością (to przecież oczywiste!! ❤ ) czekamy na Wasze Dzieci!

 

Ze świetlicy mogą korzystać uczniowie, których Rodzice złożą Kartę zapisu do świetlicy szkolnej.

 

Kartę zapisu można pobrać ze strony internetowej szkoły, wypełnić, zeskanować i przesłać wyłącznie na adres swietlica.sp47@gmail.com . Można również pobrać druk z portierni szkolnej, wypełnić i oddać.

 

Skany Karty zapisu przesłane Librusem, na konta mailowe wychowawców klas, nauczycieli lub mail szkolny nie będą drukowane!! W tym przypadku obowiązuje tylko mail swietlica.sp47@gmail.com

 

Kartę lub Aneks do Karty można składać już od jutra na portierni szkolnej lub dostarczyć w formie papierowej w pierwszym dniu pobytu ucznia w świetlicy szkolnej. Skany dokumentów należy przesłać wcześniej – musimy mieć czas je wydrukować*. W przypadku, kiedy uczeń w pierwszych tygodniach nie będzie uczęszczał do świetlicy Kartę należy dostarczyć do dnia 4.09.2020.

 

Dokumenty do pobrania obowiązujące w Roku Szkolnym 2020/2021

Karta i Aneks:

 

Karta Zapisu do świetlicy szkolnej

 

* Karta Zapisu Ucznia do świetlicy szkolnej - przede wszystkim dla uczniów klas pierwszych. Kartę należy dostarczyć w pierwszym dniu pobytu ucznia w świetlicy szkolnej. W przypadku, kiedy uczeń w pierwszych tygodniach nie będzie uczęszczał do świetlicy Kartę należy dostarczyc do dnia 4.09.2020.

W miarę możliwości, serdecznie Państwa proszę o drukowanie Kart dwustronnie na jednej kartce papieru, lub spinanie kartek Kart zapisu drukowanych na oddzielnych kartkach. Karty nie zawierające wymaganych podpisów (a wszystkie są wymagane) nie będą respektowane.

 

Aneks do Karty Zapisu dla uczniów klas starszych

 

*Aneks do Karty Zapisu Ucznia do świetlicy szkolnej. Tak, jak pisałam Państwu w czerwcu nie będziemy mnożyć bytów :) . Prosimy jak najszybciej zaktualizować potrzebne dane i dostarczyć Aneks do nas :) Jeśli jednak chcielibyście Państwo naniesc jakieś konkretne zmiany do starej Karty zapisu POLECAM pobrać Kartę i wypełnic ją jeszcze raz (zmiany dotyczace np. osób upoważnionych do odbioru dziecka na bieżacy rok szkolny). Nanoszenie zmian na starych Kartach Zapisu nie będzie możliwe.

 

Czekamy na Was Drodzy Rodzice, Uczniowie. A teraz...

W imieniu Zespołu Nauczycieli Świetlicy udanej końcówki wakacji Wam życzę!

Elżbieta Czerny

 

*Jedna Pani, jeden komputer, jedna drukarka… 400 uczniów świetlicy.. Nie. Ta Pani ma jeszcze ogrom innych obowiązków. Ten komputer potrzebny jest i do czegoś innego. Ta drukarka NAPRAWDĘ jest jedna. Szkolna rzeczywistość. Kochani, jeśli możecie wybrać inny sposób dostarczenia dokumentu – zachęcam. I serdecznie, w imieniu osoby oddelegowanej do tej czynności dziękuję. Dziękuję.

 

 

 Blog Świetlicy - zapraszamy!

 

Spis treści  zawartych na stronie:

Informacje organizacyjne;
Aktualności; Akcje, zadania, prezenty; Nauczyciele świetlicy; Dokumenty do pobrania; Bieżące grafiki.

Informacje organizacyjne 

Świetlica jest czynna w godzinach:  6.30 – 17.00 – prosimy o punktualne odbieranie dzieci,
zgodnie z informacjami zamieszczonymi w Karcie zapisu;

Prosimy o dobrowolną wpłatę pieniędzy na potrzeby świetlicy (w tym roku będą to przede wszystkim rzeczyłatwe do zdezynfekowania, które będą w stanie umilić nam czas w świetlicy i na podwórku)  do wybranych na bieżący rok szkolny Skarbników klasowych w kwocie 70 zł – jednorazowo na cały rok szkolny – (do 15 listopada) –w przypadku rodzeństwa 120zł za dwoje dzieci;

W przypadku wątpliwości związanych z opuszczeniem przez ucznia świetlicy szkolnej nauczyciel 
pracujący w świetlicy postępuje zgodnie z Procedurami obowiązującymi w Szkole Podstawowej Nr 47. Jednorazowe upoważnienia na odbieranie dzieci należy składać w formie pisemnej. Informacja o stanie zdrowia dziecka (ewentualne dolegliwości, choroby) prosimy składać w formie pisemnej.
Prosimy aby informacja zawierała dokładną procedurę postępowania z dzieckiem chorym; Uczeń zapisany do świetlicy zobowiązany jest respektować regulamin w niej obowiązujący; Poprawnie wypełniona Karta zapisu jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania świetlicy –
umożliwia zapewnienie uczniowi bezpieczeństwa.
Na ten i na każdy kolejny Nowy Rok Szkolny: Życzę Państwu udanego Nowego Roku szkolnego.

Dziecku do plecaka proszę zapakować: radość, koleżeńskość, wyrozumiałość, dużo Waszej miłości,
motywację Waszą i Jego własną do poznawania tego, co chcemy mu pokazać i przekazać, dobre chęci i nadzieję,
że to będzie fantastyczny czas. A gdyby były jakieś, choćby najmniejsze obawy jak to będzie...
proszę przypomnieć dziecku, że nie jest samo - czy mały, czy dorosły czasami zastanawia się
jak w tej szkole będzie po wakacjach - przecież i Wy o tym myślicie... Prawda? ;) Odwagi!
E. Czerny


Aktualności 
Wkrótce, już za chwilkę, za chwileczkę....


Akcje, zadania, prezenty (będą...):


Nauczyciele świetlicy

Mgr Elżbieta Bilska
Mgr Ewelina Bolko
Mgr Patrycja Duniewicz
Mgr Elżbieta Czerny
Mgr Katarzyna Homoncik
Mgr Klaudia Jochym
Mgr Monika Machel
Mgr Patrycja Ornat
Mgr Magdalena Pierzchała
Mgr Aleksandra Staniszewska
Mgr Paulina Tusz
Mgr Ewelina Wilk
Mgr Kinga Wilk
Mgr Liliana Wójtowicz...
oraz nauczyciele wspomagający nasze działania opiekuńczo-wychowawcze w czasie zastepstw,
uzupełniający etat lub wspirający nas w godzinach największej ilości dzieci...
Dokumenty do pobrania (czego nie ma... będzie! Cierpliwości!) Karta Zapisu i Aneks do Karty zapisu do świetlicy
Karta zapisu
Aneks do Karty zapisu
Serdecznie proszę o drukowanie Karty dwustronnie,
a jeśli jest to niemożliwe o podpisanie drugiej strony imieniem i nazwiskiem dziecka.
Proszę o zapoznanie się z informacją znajdującą się na drugiej stronie Karty.
Karty są uproszczone, pozbawione nieobowiązujących nas w tym roku danych osobowych.
Przypominam, że przy sprawdzaniu tożsamości osoby upoważnionej do odbioru dziecka
będziemy prosić Państwa o okazanie Dowodu Osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.
Wszystko dla bezpieczeństwa Waszych dzieci. :) Regulamin Świetlicy
...czeka na zatwierdzenie ze zmianami Covid - 19... Regulamin Ucznia Załącznik 2 jednorazowe samodzielne wyjście
Jednorazowe samodzielne wyjście Załącznik 3 ucznia odbiera osoba nieupoważniona w karcie
Ucznia odbiera osoba nieupoważniona w Karcie zapisu Załącznik 4 Oświadczenie osoby nieupoważnionej w Karcie zapisu
Oświedczenie osoby nieupoważnionej w Karcie zapisu Procedury

Szanowni Rodzice Uczniów klas I – III!

W celu usprawnienia odbierania Dzieci ze świetlicy wprowadzamy zmianę w procedurze bezpieczeństwa.

Rodzice odbierający Dzieci ze świetlicy wchodzą do szkoły i są kierowani do sali świetlicowej.

Jednorazowo na terenie szkoły może przebywać nie więcej niż
10 Rodziców, prosimy zatem o możliwie jak najszybsze opuszczanie budynku szkoły, aby umożliwić odebranie Dzieci kolejnym Rodzicom.

Dziękujemy.

Dyrekcja ZSP1

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W CZASIE EPIDEMII COVID-19

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 47
W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 1 W KRAKOWIE
Aktualizacja na dzień 1 września 2020 r. ze zmianami

oraz inne dokumenty

znajdziesz tu

prosimy o zapoznanie się ze zmianami w procedurze bezpieczeństwa w częściach: odbiór uczniów ze szkoły, wyście uczniów ze szkoły oraz organizacja pracy świetlicy. w czasie epidemii COVID-10 w Szkole Podstawowej nr 47 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Krakowie.

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2020/21

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2020/21

oraz Organizacja zajęć w dniach 2, 3, 4 września 2020 r.

DEBATA SPOŁECZNA

Debata społeczna na terenie KP V Kraków

przeczytaj

Projekt edukacyjny „Eko-logiczni”

Projekt edukacyjny „Eko-logiczni”

WYDZIAŁ EDUKACJI

 

Referat Finansów i Projektów Oświatowych

 

+48 12 616 51 09

 

SZKOŁA DLA RODZICÓW

SZKOŁA DLA RODZICÓW

Szkoła dla Rodziców to program spotkań dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi lub wychowankami. Daje możliwość refleksji nad własną postawą wychowawczą.

Czytaj na stronie dla rodziców.

ANKIETA DLA RODZICÓW

Szanowni Państwo. Ankieta o wypełnienie, której Państwa prosimy dotyczy spraw ważnych dla funkcjonowania naszej szkoły. Udzielone odpowiedzi pozwolą nam na podjęcie działań zmierzających do doskonalenia naszej pracy.

 

Aby wypełnić ankietę kliknij tutaj.

 

Dziękujemy.

STAN JAKOŚCI POWIETRZA

Udostępniamy Państwu informację na temat tego, gdzie można sprawdzić aktualny stan jakości powietrza

W celu sprawdzenia informacji na temat aktualnego stanu jakości powietrza w Krakowie należy kliknąć w podany link