Plany lekcji

Sprawdź aktualny podział zajęć. Dzięki temu na pewno nie spóźnisz się na lekcje!

STOŁÓWKA SZKOLNA

Zaglądnij do menu jakie oferuje nasza szkoła. Jadłospisy udostępniamy do wglądu.

ZAJĘCIA DODATKOWE

Zapraszamy do zapoznania się z bezpłatnymi zajęciami dodatkowymi, które organizuje nasza szkoła.

OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE

OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE

WAŻNE INFORMACJE

Przeczytaj najważniejsze informacje z życia naszej szkoły i bądź z nami na bieżąco.

Akcja lato w szkole 2017

W dniach 26 - 30 czerwca oraz 3 – 7 lipca 2017 r.
dla Uczniów Szkoły Podstawowej nr 47 i w Krakowie organizowana jest
„Akcja lato w szkole 2017”.

Zajęcia dla Dzieci będą prowadzone
od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30 – 15.30.

Ze względu na prawidłową organizację zajęć prosimy, by dzieci były przyprowadzane do szkoły
najpóźniej o godzinie 9.00.

W programie akcji przewidziane są zajęcia stacjonarne, na terenie szkoły i wokół niej (w zależności od warunków pogodowych), spotkania z ciekawymi ludźmi, wyjścia do instytucji kultury.

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach w ramach akcji jest  wypełnienie i dostarczenie do sekretariatu szkoły karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku oraz zapoznanie się z regulaminem „Akcji Lato w szkole 2017”.

ZAPISY UCZNIÓW NA ZAJĘCIA AKCJI LATO W SZKOLE 2017 ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ
W DNIACH 22. maja 2017 r. –  14. czerwca 2017 r.

Program zajęć na poszczególne tygodnie będzie  umieszczony na stronie internetowej szkoły i na drzwiach wejściowych do budynku w ostatnim tygodniu roku szkolnego.

Szczegółowe informacje i karty uczestnictwa w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej sp47krakow.edu.pl w zakładce Dla Rodziców

Ilość miejsc ograniczona.                                                                                                                                     Zapraszamy!

REKRUTACJA DO SZKOŁY

Rekrutacja do szkoły podstawowej rozpoczyna się od 18 kwietnia 2017 r. i trwać będzie do 8 maja 2017 r, oraz UCHWAŁA NR LXVI/1651/17
RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 15 marca 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych
szkół podstawowych dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie
do szkoły podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której zamieszkują
oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.

Rekrutacja do szkoły podstawowej rozpoczyna się od 18 kwietnia 2017 r. i trwać będzie do 8 maja 2017 r,
Wniosek o zapisanie dziecka do szkoły należy pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony http://portaledukacyjny.krakow.pl, wypełnić i wydrukować, a następnie przynieść do sekretariatu szkoły pierwszego wyboru w celu ZATWIERDZENIA.

UCHWAŁA NR LXVI/1651/17 RADY MIASTA KRAKOWA
z dnia 15 marca 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych
szkół podstawowych dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie
do szkoły podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której zamieszkują
oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.

Inwentaryzacja w bibliotece

Dnia 20 marca br. rozpocznie się inwentaryzacja w bibliotece, w naszej szkole.

Dnia 20 marca br. rozpocznie się inwentaryzacja w bibliotece, w naszej szkole.

Inwentaryzacja przewidziana jest do dnia 30 maja 2017 r.

Wszystkich korzystających z biblioteki prosimy o wypożyczenie niezbędnych lektur do dnia 17 marca 2017 r. Po tym terminie, do zakończenia inwentaryzacji, wypożyczenie książek nie będzie możliwe, ponieważ biblioteka będzie zamknięta.

STAN JAKOŚCI POWIETRZA

Udostępniamy Państwu informację na temat tego, gdzie można sprawdzić aktualny stan jakości powietrza

W celu sprawdzenia informacji na temat aktualnego stanu jakości powietrza w Krakowie należy kliknąć w podany link