Odblaskowa szkoła

2018-10-07 16:56:49

Szkoła Podstawowa nr 47 im. Stefana Czarnieckiego przy ul. Myśliwskiej 64 po raz kolejny bierze udział w Małopolskim Konkursie pod hasłem „ODBLASKOWA SZKOŁA”. We wrześniu przedstawiciele MSU uwrażliwiali rówieśników na bezpieczeństwo w drodze do i ze szkoły poprzez rozpowszechnianie w klasach ulotek „Noś odblaski – będziesz widoczny!” Wychowawczynie klas pierwszych uczyły swoich uczniów zasad bezpiecznego poruszania się po drodze oraz rozpoznawania znaków drogowych. W tym celu dzieci ubrane w kamizelki i elementy odblaskowe uczestniczyły w ruchu ulicznym. W klasach drugich i trzecich uczniowie utrwalali umiejętności w zakresie właściwego poruszania się po ulicy poprzez zabawy naśladujące rzeczywiste sytuacje. W trosce o bezpieczeństwo dzieci szkoła, jak co roku, zorganizowała spotkania z funkcjonariuszami Straży Miejskiej i Policji. W ramach tej akcji uczniowie klas I – III wykonali ścienne gazetki pod hasłem „Bądź widoczny i bezpieczny!” Wszystkie te gazetki są umieszczone na szkolnym korytarzu, gdzie przypominają dzieciom o bezpieczeństwie na drodze. W październiku przewidziany jest konkurs „ABC na drodze”. Akcje podjęte w naszej szkole w ramach konkursu „Odblaskowa Szkoła” przyczyniają się do zdobycia i utrwalenia niezbędnej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa oraz znajomości podstawowych przepisów ruchu drogowego dla pieszych i rowerzystów, a także do podniesienia poziomu bezpieczeństwa wśród dzieci. Małgorzata Firek, Małgorzata Mońka, Urszula Pokluda

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

2018-09-13 20:20:30

Dnia 3 września 2018 r. w sali gimnastycznej zgromadzili się uczniowie klas I - III wraz z rodzicami, nauczycielami i zaproszonymi gośćmi. Podczas uroczystości uczciliśmy rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019. Wszyscy uczniowie byli odświętnie ubrani i uśmiechnięci. Głos zabrała pani dyrektor mgr Jolanta Klimowska oraz zaproszeni goście. Program artystyczny przygotowali uczniowie z klasy 3a pod okiem pani mgr Małgorzaty Mońki. Pięknie zaśpiewane piosenki i ciekawy program artystyczny wprowadziły nas w szkolny nastrój. Wszystkim uczniom życzymy udanego NOWEGO ROKU SZKOLNEGO! Agnieszka Kutyła

BIEG PO UNII EUROPEJSKIEJ

Cykl biegów zostanie zorganizowany w szkołach w terminie 8-12 października 2018 r. przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków – Wschód. Regulamin.

Projekt edukacyjny „Eko-logiczni”

Projekt edukacyjny „Eko-logiczni”

WYDZIAŁ EDUKACJI

 

Referat Finansów i Projektów Oświatowych

 

+48 12 616 51 09

 

UBEZPIECZENIE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY, OSÓB UCZĄCYCH SIĘ ORAZ PERSONELU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH – UBEZPIECZENIE SZKOLNE III 184

Zapisy do świetlicy szkolnej

Drodzy Rodzice!

W celu dokonania zapisu dziecka do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2018/2019 prosimy pobrać ze strony internetowej Szkoły Kartę zapisu ucznia do świetlicy szkolnej. Ze względu na obowiązujące przepisy Karta musi zawierać podpisy osób upoważnionych do odbioru Państwa dziecka. Kartę należy dostarczyć dnia 3.09.2019 do świetlicy szkolnej.

SZKOŁA DLA RODZICÓW

SZKOŁA DLA RODZICÓW

Szkoła dla Rodziców to program spotkań dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi lub wychowankami. Daje możliwość refleksji nad własną postawą wychowawczą.

Czytaj na stronie dla rodziców.

ANKIETA DLA RODZICÓW

Szanowni Państwo. Ankieta o wypełnienie, której Państwa prosimy dotyczy spraw ważnych dla funkcjonowania naszej szkoły. Udzielone odpowiedzi pozwolą nam na podjęcie działań zmierzających do doskonalenia naszej pracy.

 

Aby wypełnić ankietę kliknij tutaj.

 

Dziękujemy.

STAN JAKOŚCI POWIETRZA

Udostępniamy Państwu informację na temat tego, gdzie można sprawdzić aktualny stan jakości powietrza

W celu sprawdzenia informacji na temat aktualnego stanu jakości powietrza w Krakowie należy kliknąć w podany link