WAŻNE DATY W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Koniec I okresu:

 • 24 stycznia 2020 r.

 Wpisanie ocen klasyfikacyjnych:

 • 20 stycznia 2020 r.

Klasyfikacja okresowa I - III i IV - VIII

 • 22 stycznia 2020 r.

 Ustalenie przewidywanych ocen klasyfikacyjnych:

 •  9 czerwca 2020 r.

Przewidywane oceny roczne niedostateczne i nieklasyfikowane oraz naganne zachowanie:

 • 25 maja 2020 r.

 Wpisanie ocen klasyfikacyjnych:

 • 15 czerwca 2020 r.

Klasyfikacja końcoworoczna:

 • 17 czerwca 2020 r.
 Zakończenie roku szkolnego:
 • 26 czerwca 2020 r.

 Zebrania z Rodzicami:

 • 10 I 12 LUTEGO 2020 r.,
 •  25 i 27 maja 2020 r.

 Dni otwarte dla Rodziców:

 • 30 marca 2020 r.

Dni wolne w roku szkolnym 2019/2020:

 • Boże Narodzenie: 23 – 31 XII 2018 r.
 • Ferie zimowe: 27 I - 9 II 2020 r.
 • Wielkanoc: 9 IV - 14 IV 2020 r.
 • Zakończenie r. szkolnego: 26 VI 2020 r.

 Dni wolne od zajęć dydaktycznych (tylko opieka świetlicowa):

 • 14 X 2019 r. (poniedziałek),
 •  2 i 3 I 2020 r. (czwartek, piątek),
 •  21, 22, 23 IV 2020 r. (wtorek, środa, czwartek),
 •  12 VI 2020 r. (piątek),

 Dni ustawowo wolne od pracy:

 • 11 XI 2019 r. (poniedziałek),
 • 25, 26 XII 2019 r. (środa, czwartek - Boże Narodzenie),
 • 1 I 2020 r. (środa),
 • 13 IV 2020 r. (poniedziałek Wielkanocny),
 • 11 VI 2020 r. (czwartek - Boże Ciało),

 

Spotkanie z przedszkolakami

Spotkanie poświęcone ofercie edukacyjnej dla klas pierwszych na rok szkolny 2020/21 odbędzie się 4 marca 2020r.Przyszłorocznych Pierwszoklasistów i ich Rodziców zapraszamy na godzinę 17:00 na salę gimnastyczną.

DEBATA SPOŁECZNA

Debata społeczna na terenie KP V Kraków

przeczytaj

Projekt edukacyjny „Eko-logiczni”

Projekt edukacyjny „Eko-logiczni”

WYDZIAŁ EDUKACJI

 

Referat Finansów i Projektów Oświatowych

 

+48 12 616 51 09

 

UBEZPIECZENIE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY, OSÓB UCZĄCYCH SIĘ ORAZ PERSONELU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH – UBEZPIECZENIE SZKOLNE III 184

SZKOŁA DLA RODZICÓW

SZKOŁA DLA RODZICÓW

Szkoła dla Rodziców to program spotkań dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi lub wychowankami. Daje możliwość refleksji nad własną postawą wychowawczą.

Czytaj na stronie dla rodziców.

ANKIETA DLA RODZICÓW

Szanowni Państwo. Ankieta o wypełnienie, której Państwa prosimy dotyczy spraw ważnych dla funkcjonowania naszej szkoły. Udzielone odpowiedzi pozwolą nam na podjęcie działań zmierzających do doskonalenia naszej pracy.

 

Aby wypełnić ankietę kliknij tutaj.

 

Dziękujemy.

STAN JAKOŚCI POWIETRZA

Udostępniamy Państwu informację na temat tego, gdzie można sprawdzić aktualny stan jakości powietrza

W celu sprawdzenia informacji na temat aktualnego stanu jakości powietrza w Krakowie należy kliknąć w podany link