WAŻNE DATY W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Koniec I okresu:

 • 11 stycznia 2019 r.

 Wpisanie ocen klasyfikacyjnych:

 • 7 stycznia 2019 r.

Klasyfikacja okresowa I - III i IV - VIII

 • 9 stycznia 2019 r.

 Ustalenie przewidywanych ocen klasyfikacyjnych:

 •  5 czerwca 2019 r.

 Wpisanie ocen klasyfikacyjnych:

 • 10 czerwca 2019 r.

Klasyfikacja końcoworoczna:

 • 12 czerwca 2019 r.
 Zakończenie roku szkolnego:
 • 21 czerwca 2019 r.

 Zebrania z Rodzicami:

 • 5 i 6 września 2018 r.,
 •  12 i 14 listopada 2018 r.,
 •  28 i 30 stycznia 2019 r.,
 •  18 i 20 marca 2019 r.,
 •  3 i 5 czerwca 2019 r.

 Dni otwarte dla Rodziców:

 • 8 października 2018 r.,
 • 10 grudnia 2018 r.,
 • 6 maja 2019 r. (dzień otwarty dla rodziców uczniów zagrożonych ocenami niedostatecznymi, nieklasyfikowaniem lub oceną naganną z zachowania)

Dni wolne w roku szkolnym 2018/2019:

 • Boże Narodzenie: 23 – 31 XII 2018 r.
 • Ferie zimowe: 14 - 27 I 2019 r.
 • Wielkanoc: 18 IV - 23 IV 2019 r.
 • Zakończenie r. szkolnego: 19 VI 2019 r.

 Dni wolne od zajęć dydaktycznych (tylko opieka świetlicowa):

 • 12 X 2018 r. (piątek),
 •  2 XI 2019 r. (piątek),
 •  15, 16, 17 IV 2019 r. (poniedziałek, wtorek, środa),
 •  2 V 2019 r. (czwartek),

 Dni ustawowo wolne od pracy:

 • 1 XI 2018 r. (czwartek),
 • 25, 26 XII 2018 r. (wtorek, środa - Boże Narodzenie),
 • 1 I 2019 r. (wtorek),
 • 22 IV 2019 r. (poniedziałek Wielkanocny),
 • 1, 3 V 2019 r. (środa, piątek),

 

AKCJA LATO 2019

W dniach 24  - 28 czerwca oraz 1 – 5 lipca 2019 r.
dla Uczniów  Szkoły Podstawowej nr 47 i w Krakowie organizowana jest
„Akcja lato w szkole 2019”.

Zajęcia dla Dzieci będą prowadzone
od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30 – 15.30.

Ze względu na prawidłową organizację zajęć prosimy, by dzieci były przyprowadzane do szkoły najpóźniej o godzinie 9.00.

W programie akcji przewidziane są zajęcia stacjonarne, na terenie szkoły i wokół niej (w zależności od warunków pogodowych), spotkania z ciekawymi ludźmi, wyjścia do instytucji kultury.

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach w ramach akcji jest  wypełnienie i dostarczenie do sekretariatu szkoły karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku oraz zapoznanie się z regulaminem „Akcji Lato w szkole 2019”.

ZAPISY UCZNIÓW NA ZAJĘCIA AKCJI LATO W SZKOLE 2019 ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ W DNIACH 27. maja 2019 r. –  14. czerwca 2019 r.

Program zajęć na poszczególne tygodnie będzie  umieszczony na stronie internetowej szkoły i na drzwiach wejściowych do budynku w ostatnim tygodniu roku szkolnego.

Szczegółowe informacje i karty uczestnictwa w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej sp47krakow.edu.pl.

OŚWIADCZENIE O POWROCIE DZIECKA Z AKCJI LATO

Ilość miejsc ograniczona.                                                                                                                                     Zapraszamy!

DEBATA SPOŁECZNA

Debata społeczna na terenie KP V Kraków

przeczytaj

Projekt edukacyjny „Eko-logiczni”

Projekt edukacyjny „Eko-logiczni”

WYDZIAŁ EDUKACJI

 

Referat Finansów i Projektów Oświatowych

 

+48 12 616 51 09

 

UBEZPIECZENIE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY, OSÓB UCZĄCYCH SIĘ ORAZ PERSONELU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH – UBEZPIECZENIE SZKOLNE III 184

SZKOŁA DLA RODZICÓW

SZKOŁA DLA RODZICÓW

Szkoła dla Rodziców to program spotkań dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi lub wychowankami. Daje możliwość refleksji nad własną postawą wychowawczą.

Czytaj na stronie dla rodziców.

ANKIETA DLA RODZICÓW

Szanowni Państwo. Ankieta o wypełnienie, której Państwa prosimy dotyczy spraw ważnych dla funkcjonowania naszej szkoły. Udzielone odpowiedzi pozwolą nam na podjęcie działań zmierzających do doskonalenia naszej pracy.

 

Aby wypełnić ankietę kliknij tutaj.

 

Dziękujemy.

STAN JAKOŚCI POWIETRZA

Udostępniamy Państwu informację na temat tego, gdzie można sprawdzić aktualny stan jakości powietrza

W celu sprawdzenia informacji na temat aktualnego stanu jakości powietrza w Krakowie należy kliknąć w podany link